Resultats

Edició 2016

El 2015 les entitats socials catalanes van atendre 1.550.000 persones, un 2,5% més que l’any anterio1

CONSULTA L'INFORME DE RESULTATS 2016.

 

1 de cada 4 catalans adults col·labora amb entitats socials. Les entitats a Catalunya van comptar l’any passat amb:

- 560.000 persones sòcies

- 564.000 donants

- 350.000 persones voluntàries

- 85.000 persones treballadores 

… i van atendre 1.550.000 persones.

  


 
Evolució del capital social

El capital social de les entitats (conjunt de ciutadans implicats) ha crescut un 6% l’últim any, i un 14% des de 2013. Els creixements més acusats s’observen en el nombre de socis i el nombre de treballadors. 

 • Gairebé 9 de cada 10 entitats socials compten amb persones voluntàries.

 • 6 de cada 10 persones voluntàries hi dediquen menys de 5 hores a la setmana i 4 de cada 10 persones voluntàries tenen menys de 30 anys.

    Les entitats socials es bolquen a l’atenció de les persones. La majoria de persones voluntàries i de personal laboral de les entitats es dediquen a l’atenció directa a les persones. Un 20% es dedica a tasques productives, principalment en centres especials de treball i empreses d’inserció que ocupen majoritàriament persones amb discapacitat, trastorns mentals o altres formes de vulnerabilitat social.

 • Les entitats del tercer sector social generen ocupació. El 69,7% de les entitats tenen persones contractades. En el 40,7% s’ha pogut mantenir la plantilla en els darrers tres anys, mentre que en un 51,4% l’han fet créixer. Un 8% l’ha hagut de reduir. Els últims 2 anys, l’ocupació ha crescut un 7%.

 • Gairebé la meitat de les entitats socials tenen contractades persones amb discapacitat o problemes de salut mental

Impacte social 

 • El 2015, les entitats socials van atendre 1.550.000 persones, un 2,5% més que el 2014.  

 • Les persones ateses per les entitats creixen de mitjana un 2,5% entre 2014 i 2015. Entre els anys 2013 i 2014 el nombre de persones ateses es va incrementar en un 3,4%. Entre 2013 i 2015 han augmentat les persones ateses un 5,7%.

 • Les entitats estan arrelades al seu entorn, actuant sobretot a nivell local (66,5%) i comarcal (43,9%).

 • Gairebé un 20% de les entitats també desenvolupen alguna activitat internacional.  

Dades econòmiques

 • El volum econòmic que mouen les entitats va rondar els 3.000 M€ el 2015. Això va suposar l’1,42% del PIB de Catalunya

 • Les entitats del tercer sector social són majoritàriament petites. El 40% de les entitats tenen un pressupost inferior als 50.000€ i un altre 30,8% té un pressupost entre 50.000€ i 500.000€.

 • Existeix una relació 60-40 en els ingressos provinents de fons públiques i privades.

 •   El finançament públic és rep majoritàriament via subvencions i convenis. Però aquesta via d’ingressos està perdent pes en favor de les contractacions i el concerts.  

 • Gairebé 9 de cada 10 euros de finançament públic provenen d’administracions catalanes, especialment per part de la Generalitat. 

 • La vocació per les persones també es nota en la despesa de els entitats. Gairebé 8 de cada 10 euros de la despesa de les entitats socials està destinada a l’atenció, els serveis i les activitats. 

 Solvència i deute 

La meitat de les entitats suporta algun deute de les administracions de 2014 o anys anteriors.  

El 17,5% de les entitats van patir problemes de tresoreria o liquiditat l’any passat, i el 18,9% van acabar l’exercici amb pèrdues. Tanmateix, això representa tretze punts i mig menys que el nombre d’entitats que havien patit pèrdues el 2014 i 2013. 

Un 18,9% de les entitats han acabat amb pèrdues el 2015, tot i que això representa tretze punts i mig menys que el nombre d’entitats que van patir pèrdues l’any anterior.

 
© Taula d'entitats del Tercer Sector Social de Catalunya